SZOLGÁLTATÁSOK
A közösségi pszichiátriai ellátás szolgáltatásá-
nak gondozása, a pszicho-szociális rehabilitáció az ellátottak otthonában, illetve lakókörnyeze-
tében történik, ott ahol a kliensek napi szinten élik meg krónikus betegségüket.
A gondozás a családtagok, hozzátartozók be-
vonásával történik, amely bizonyítottan javít-
hatja a betegségnek kórkimenetelét, az életmi-
nôséget. Az ellátás a pszicho-szociális rehabi-
litáció eszköztárával segíti a krónikus pszichi-
átriai betegek felépülését, amely ismeretek, készségek elsajátításával, fejlesztésével, gyakor-
lásával, a kliensek hatékonyabban oldhatnak meg problémákat, érhetik el megfogalmazott örömteli céljaikat.
A szolgáltatással a segítô szakemberek nem korlátozni, hanem egy szimmetrikus, személy-
központú gondozással, az emberi méltóságot szem elôtt tartva, pozitív ösztönzéssel az önbizalmat erôsítve, az ellátottak felépülést kívánják segíteni. Cél, hogy a hatékony gondozás keretében az ellátottak kompetens személyekké váljanak életük alakulásában.
Alapítványunk országosan 3 központtal mûködik:
  • Dél-baranya
  • Bonyhád
  • Dél-balatoni régió
Az egyes központokban mûködtetett konkrét szolgáltatások megtekintéséhez kérjük, kattintson a szolgáltatási központ nevére!

Sütik (cookie) kezelése Adatkezelési tájékoztató
Copyright 2012 / Közösségért Alapítvány a Pszichiátriai Betegséggel
Élôk Felépüléséért In Pécs. All Rights Reserved
KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁSOK
dél balaton dél baranya bonyhád
 NBTV-Design / andIT-Solutions Website Marketing and Art activity / 2012 /