SZOLGÁLTATÁSOKA szolgáltatást igénylôk köre, ellátási terület

Közösségi Pszichiátriai Ellátás

Célcsoportunkba azok a Baranya déli részén, a Szigetvári, Szentlôrinci, Sellyei és Siklósi kistérségekben élô major pszichiátriai betegségben szenvedô kliensek tartoznak, akik betegségük remissziós fázisában vannak, rendszeres pszichiátriai ambuláns gondozásban részesülnek, ugyanakkor otthonukban intenzív, szükségleteiknek megfelelô szociális támogatást igényelnek.

A szolgáltatást igénybevevôk kiemelt diagnózis kódja az alábbiak:
 • BNO 10 F 20-29
 • BNO 10 F 31-33
 • Fenti diagnóziskódba nem besorolható ellátottak 10%-ban.
A fent nevezett diagnózissal élôk komplex támogatást igényelnek, a betegségük fázisos jellege, a jelenlevô pszichiátriai, addiktológiai és szomatikus társbetegségek, valamint az egyéni családi, kapcsolati, munkahelyi, anyagi helyzetük miatt, melyekre a közösségi pszichiátriai ellátás személyre szabott támogatást adhat.

Ellátási területe

A Közösségi Pszichiátriai Ellátás munkáját a Közösségért Alapítvány - A Pszichiátriai Betegek Felépüléséért fenntartásában, annak önálló szakmai részegységeként végzi. Az szolgálat neve és székhelye:

 • Közösségért Alapítvány
 • Közösségi Szolgáltatások - Dél-Baranya
 • Közösségi Pszichiátriai Ellátás
 • Szigetvár, Szent István lakótelep 7
Az Intézmény ellátási területe:
Közösségi pszichiátriai ellátás a Szigetvári, Szentlôrinci, Sellyei és Siklósi Kistérségek területén nyújtja szolgáltatását:
Szigetvár, Gyöngyösmellék, Hobol, Merenye, Mozsgó, Nemeske, Szentlászló, Szulimán, Kétújfalu, Somogyviszló, Nagydobsza, Kisdobsza, Nagypeterd, Nyugotszenterzsébet, Dencsháza, Ibafa, Somogyapáti, Molvány, Almamellék, Vásárosbéc, Somogyhárságy, Bánfa, Boldogasszonyfa, Basal, Csertô, Katádfa, Endrôc, Tótszentgyörgy, Rózsafa, Pettend, Szentegát, Kistamási, Patapoklosi, Várad, Zádor, Magyarlukafa, Botykapeterd, Csebény, Somogyhatvan, Bürüs, Teklafalu,Almáskeresztúr, Nagyváty, Horváthertelend, Szentdénes, Szörény
Bicsérd, Boda, Bükkösd, Cserdi, Csonkamindszent, Dinnyeberki, Gerde, Gyöngyfa, Helesfa, Hetvehely, Kacsóta, Királyegyháza, Okorvölgy, Pécsbagota, Sumony, Szabadszentkirály, Szentkatalin, Szentlôrinc, Velény, Zók
Alsószentmárton, Babarcszôlôs, Beremend, Bisse, Cún, Csarnóta, Diósviszló, Drávacsehi, Drávacsepely, Drávapalkonya, Drávapiski, Drávaszabolcs, Drávaszerdahely, Egyházasharaszti, Garé, Gordisa, Harkány, Illocska, Ipacsfa, Ivánbattyán, Kásád, Kémes, Kisdér, Kisharsány, Kisjakabfalva, Kiskassa, Kislippó, Kistapolca, Kistótfalu, Kovácshida, Lapáncsa, Magyarbóly, Márfa, Márok, Matty, Nagyharsány, Nagytótfalu, Old, Palkonya, Pécsdevecser, Peterd, Rádfalva, Siklós, Siklósbodony, Siklósnagyfalu, Szaporca, Szava, Tésenfa, Túrony, újpetre, Villány, Villánykövesd, Vokány
Adorjás, Baranyahidvég, Besence, Bogádmindszent, Bogdása, Csányoszró, Drávafok, Drávaiványi, Drávakeresztúr, Drávasztára, Felsôszentmárton, Gilvánfa, Hegyszentmárton, Hirics, Kákics, Kemse, Kisasszonyfa, Kisszentmárton, Kórós, Lúzsok, Magyarmecske, Magyartelek, Markóc, Marócsa, Nagycsány, Okorág, ózdfalu, Páprád, Piskó, Sámod, Sellye, Sósvertike, Vajszló, Vejti, Zaláta

Szenvedélybetegek Közösségi Ellátása

Célcsoportunkba a Szigetvári, Szentlôrinci kistérségekben élô BNO 10 kódkönyv F 10-19 diagnózisba besorolható szenvedélybeteg személyek, illetve egyéb kóros függôség által okozott mentális és viselkedési zavarokban -különösen játék- vagy munkaszenvedélyben, társfüggôségben - szenvedô ellátottak.
Klienseink:
 • Elsôsorban a saját otthonukban (utcán, adott közösségben) élô, nem veszélyeztetô állapotú szenvedélybetegek, akiknek a betegsége ambuláns szakellátás mellett egyensúlyban tartható és akik életvitelükben, valamint szociális helyzetük javításában igényelnek segítséget.
 • Tüneteket mutató, de eddig addiktológiai kezelés alatt nem álló, illetve az addiktív probléma kialakulása szempontjából veszélyeztetett személyek
 • a szociális intézményben élô vagy hosszabb kórházi kezelés alatt álló szenvedélybetegek, akik lakóhelyükön stabil háttért és kontrollt igényelnek
 • ártalomcsökkentô, methadon-fenntartó kezelésen (ópiát függôk), ill. ún. „beültetéses”(esperal) kezelést igénybe vevôk köre
 • az intézménybôl kikerülôk (cél: integrációs esélyeik javítása, utógondózás segítése)
 • hozzátartozóik, és támogató közösségeik tagja
A Szenvedélybetegek Közösségi Ellátása munkáját a Közösségért Alapítvány - A Pszichiátriai Betegek Felépüléséért fenntartásában, annak önálló szakmai részegységeként végzi.

A szolgálat neve és székhelye:
Közösségért Alapítvány
Közösségi Szolgáltatások - Dél-Baranya
Szenvedélybetegek Közösségi Ellátása
Szigetvár, Szent István lakótelep 7

Ellátási területe
A Szenvedélybetegek Közösségi Ellátása a Szigetvári, Szentlôrinci kistérségek területén nyújtja szolgáltatását:
Szigetvár, Gyöngyösmellék, Hobol, Merenye, Mozsgó, Nemeske, Szentlászló, Szulimán, Kétújfalu, Somogyviszló, Nagydobsza, Kisdobsza, Nagypeterd, Nyugotszenterzsébet, Dencsháza, Ibafa, Somogyapáti, Molvány, Almamellék, Vásárosbéc, Somogyhárságy, Bánfa, Boldogasszonyfa, Basal, Csertô, Katádfa, Endrôc, Tótszentgyörgy, Rózsafa, Pettend, Szentegát, Kistamási, Patapoklosi, Várad, Zádor, Magyarlukafa, Botykapeterd, Csebény, Somogyhatvan, Bürüs, Teklafalu,Almáskeresztúr, Nagyváty, Horváthertelend, Szentdénes, Szörény
Bicsérd, Boda, Bükkösd, Cserdi, Csonkamindszent, Dinnyeberki, Gerde, Gyöngyfa, Helesfa, Hetvehely, Kacsóta, Királyegyháza, Okorvölgy, Pécsbagota, Sumony, Szabadszentkirály, Szentkatalin, Szentlôrinc, Velény, Zók

Szigetvári, Szentlôrinci, Sellyei és Siklósi Kistérségek bemutatása, demográfiai mutatók, szociális jellemzôk

Dél-Baranyai kistérségek lakónépessége fobb korcsoportok szerint, 2009. január 1.
Kistérség
Népesség száma
Megoszlás, %
0-14
éves
15-64
éves
65-X
éves
összesen
0-14
éves
15-64
éves
65-X
éves
összesen
Sellyei
2 352
9 163
2 061
13 576
17,3
67,5
15,2
100
Siklósi
5 712
25 507
5 902
37 121
15,4
68,7
15,9
100
Szentlorinci
2 291
10 879
2 061
15 231
15
71,4
13,5
100
Szigetvári
4 180
18 485
3 794
26 459
15,8
69,9
14,3
100
összesen
14 535
64 034
13 818
92 387
15,9
69,4
14,7
100
Baranya megye
56 520
273 240
65 151
394 911
14,3
69,2
16,5
100
Magyarország
1 492 608
6 898 089
1 640 278
10 030 975
14,9
68,8
16,4
100

A Szigetvári kistérség

A szigetvári kistérség a Dél-dunántúli régióban, Baranya megyében helyezkedik el. Területe 669 km2 és Baranya megyének 15,1 %-át foglalja magába. Határos a barcsi, a kaposvári, a pécsi, a szentlôrinci, a sásdi és a sellyei kistérséggel. Közvetlenül nem országhatár menti kistérség, de a legdélebben fekvô településtôl légvonalban a horvát határ 7 km-re található.
A térségben az egyetlen városon, Szigetváron kívül 45 községet találunk, melyek közül mindössze egy lélekszáma haladja meg –  Hobol - az 1000 fôt, a települések 80%-a 500 fô alatti törpefalu. A falvak 24%-ában a lakosság száma a 200 fôt sem éri el. A térségben 27 560 ezer ember él, közülük kb. 11 ezren Szigetváron, a fennmaradó népesség pedig a 45 apró- és törpefalu valamelyikén.
A szigetvári kistérség hátrányos helyzetének egyik fô összetevôje, az aprófalvas településszerkezet, mely a térség problémáit jelentôsen meghatározó sajátosság.
E településszerkezet szerepet játszik abban, hogy adott térség hátrányos helyzetének egyéb összetevôi is kialakulnak, fennmaradnak, felerôsödnek; legyen szó a munkahelyek hiányáról, a közlekedés okozta nehézségekrôl, s így akár a munkahelyekhez, akár az oktatáshoz, az egészségügyi és a szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés problémáiról.
A hivatalos adatok szerint a szigetvári a megye 9 kistérsége közül a legrosszabb helyzetû térségek közé tartozik. Hátrányos helyzete nemcsak a megyén, de a tágabb régión belül is kitûnik. A térség demográfiai adatai alapján kimondható, hogy a régió hátrányos szociális helyzetben van, ami a pszichiátriai betegekre objektív relatív értelemben érvényes.

A Sellyei kistérség

Az Ormánság természeti és néprajzi tájegység az Alsó-Dráva síkság Baranya megyei részén, délrôl a Dráva folyó, nyugatról részben Somogy megye határolja, északi és keleti természetes határa nincs. A Sellyei Kistérséget teljes egészében magába foglalja e tájegység.
A Sellyei kistérség az ország déli részén Baranya megyében, a Dráva folyó mentén, a Villányi hegységtôl keletre helyezkedik el. A terület a fôvárostól mintegy 200 km-re, a megye központjától-Pécstôl, pedig kb. 45 km-re fekszik a kistérség központja.
. A 311/2007.(XI.17.) kormányrendelet ismerteti a kedvezményezett térségek besorolását. A leghátrányosabb helyzetû 33 kistérség közül a 3. helyen található fejletlenség szempontjából a Sellyei kistérség.
Az elmaradottságot jól szemlélteti, hogy a szomszédos Szigetvári, Barcsi, illetve a Baranya megyei Sásdi kistérség is e körbe tartozik; a szintén szomszédos Szentlôrinci és Siklósi kistérséget pedig a hátrányos helyzetû kistérségek közé sorolták.
Baranya megyében általában, a kistérségben különösen a településállomány többsége a természetföldrajzi és történelmi okok következtében az 1000 fôt meg nem haladó lélekszámú aprófalu. A falvak népessége a tartós elvándorlás, részben az elöregedés, a természetes fogyás következményeként egyre jobban csökken. A bevándorlás a településeken általában nem jelentôs, ez évente egy-két családot jelent. Néhány településen külföldi állampolgárok (elsôsorban hollandok és németek) is vásároltak ingatlant, ezeket többségük felújította, csak kevés az általuk elhanyagolt ingatlanok száma. A lakosok jobb munkalehetôségek miatt a közeli városokba járnak dolgozni, a községekben sok az ingázó lakos
A térségben a népességfogyás általános tendencia, a fiatalok nagy része hagyja el otthonát, elsôsorban a tanulás és a munkalehetôségek miatt.
A térségben az országos átlaghoz képest magas a bûnözési arány, ez megmutatkozik, mind a vagyon és élet elleni bûncselekmények, valamint a természetkárosítások magas számában. A magas bûnözési ráta összefüggésbe hozható azzal is, hogy a térség tartós munkanélküliséggel sújtott, kevés a megélhetési forrás, gazdaságilag kiaknázatlan a terület.
Azon települések esetében, ahol a roma népesség tömegesen költözött vagy költözik be, a települési lakosság száma is emelkedô (pl. Gilvánfa).
A 60 éves és idôsebb népesség aránya az állandó népességbôl: 19,0% (országos: 15,3, megyei: 15,1), a kistérség korfája kedvezôtlen összetételû
A Sellyei kistérség lakónépessége 2008-ban 13918 fô volt.
Városok népessége (Sellye): 2007-ben 2941 fô, a kistérség egyetlen, funkcióhiányos városa, csökkenô lakosságszámmal. 35 település alkotja, ebbôl 3 db 500 feletti, 2 db (Sellye, Vajszló) 1000 feletti lakosságszámú.
A Sellyei Kistérség munkaerô-piaci szempontból a legrosszabb helyen áll Baranya Megyében. A térségben nagy munkáltató nem található. Régebben húzó ágazatnak számított a mezôgazdaság, de a mezôgazdasági termelôszövetkezetek tönkre menetelével nem tudott megújulni a szegmens. A kevés könnyûipar leépült.
A térség húzóágazata lehet a tágabban értelmezett mezôgazdaság (erdôgazdálkodás, dinnye, extenzív szarvasmarha tenyésztés, gyógy- és fûszernövény termelés, energia növények stb.), amelyet jól kiegészíthetne a falusi turizmus. A Dráva folyó kedvezô ökoturisztikai adottságainak jobb kihasználásával (bicikli utak, kempingek, hajózás, vízi turizmus) a térségben lényegesen növelhetô lehetne a turizmusból befolyó bevételek száma és a foglalkoztatottak száma is.
A munkaerôpiaci elhelyezkedési esélyek legnagyobb problémája a nem megfelelô iskolai végzettség, amelyet jól mutat ez a kistérség is. A munkanélküliek 64%-a nem rendelkezik 8 általánosnál magasabb iskolai végzettséggel.
A térségi jövedelem szintre elmondható, hogy a minimálbéres foglalkoztatás jellemzô. A jövedelmek az országos és a megyei átlag alatt vannak. A térség gazdaságára jelenleg mély depresszió, dezintegráltság a jellemzô.

Siklósi kistérség

A Siklósi kistérség a Dél-dunántúli Régióban, Baranya megye déli részén, a Dráva menti-síkság területén található. A kistérség területe 653,22 négyzetkilométer, lakossága jelenleg 38.745 fô volt, népsûrûsége 59,31 fô/km2.
A kistérségben 53 település található, melybôl 3 város (Siklós, Harkány, Villány), 1 nagyközség (Beremend), 49 pedig község.
Települések száma: 53
500 fô alatti település: 39
500 fô feletti település: 14
ebbôl 1000 fô feletti: 4 (Alsószentmárton, Magyarbóly,Nagyharsány, újpetre)
2000 fô feletti: 2 (Beremend, Villány)
3000 fô feletti: 2 (Siklós, Harkány)

Népesség: 37.632 fô 2007. decemberi adatok szerint:
 • Munkavállalási korú népesség: 25.443 fô
 • Nyilvántartott álláskeresôk száma: 2984 fô
 • Nyilvántartott álláskeresôk gazdaságilag aktív népességhez viszonyított aránya 18,8 %
Domborzatilag kétfelé osztódó és egyedi klimatikus elônyökkel rendelkezô kistérség. A három várost és 50 községet felölelô kistérség lakosságszáma 39 ezer fô körülalakul, melynek 27%-a él a központban. Siklós történeti kisváros, amelynek központi hely jellege szervesen épült ki, s csaknem minden tekintetben jelen van. Az 58-as út két részre osztja a kistérséget: a keleti rész a fejlettebb, településhálózatára a népesebb, részben mikroközponti jellegû települések jelenléte a jellemzô, a nyugati rész fejletlenebb és aprófalvas jellegû. Harkány nemzetközileg ismert gyógyüdülô a kistérségben, sok vonatkozásában kiegészítôje és társközpontja Siklósnak.
Beremend a kistérség legiparosodottabb települése, Villány kisközponti jelleggel bír.
A kistérség kevéssel több, mint félszáz települése a sokszínûség iskolapéldája.
A központi szerepköröket felvállaló kisvárostól, az apró, mezôgazdasághoz szorosan kötôdô falvakon át egészen a nemzetközi hírnévre is szert tett üdülô-városokig mindent megtalálunk itt.
A természeti és gazdasági változatosság mellé ugyanakkor etnikai sokféleség is társul.
A kistérség a forgalmas déli, Horvátországgal közös határszakasz mellett, jelentôs forgalmi tengely mentén fekszik.
A közel két évszázada fejlôdésnek indult harkányi gyógyfürdô-kultúra ma már nemcsak a kisvárosra, de a környezô településekre is hatással van.
A kistérség gazdasága szempontjából jelentôs mértékben meghatározó az a tény is, hogy hazánk egyik leghíresebb, intenzíven fejlôdô borvidéke, a villányi, teljes egészében ennek a kistérségnek a területén fekszik. Ez az érintett településeken szinte minden ágazatban érezteti a hatását. Sajnos a kistérség fejlettebb és népesebb települései (Siklós, Villány, Harkány, Beremend), borvidéki központjai, valamint üdülôi mellett súlyos problémákkal küszködô elszegényedett kistelepülések sokaságával is szembesülhetünk.


Szentlôrinci kistérség

A Szentlôrinci kistérség 2004. január 1- e óta Szentlôrinc központtal mûködô - az Európai Unió besorolása szerint NUTS IV. besorolási szintû - új kistérség, amely 20 tagtelepüléssel mûködik. A kistérség jelenleg a Szigetvári, a Sellyei és a Pécsi Kistérség között helyezkedik, területe 271 km2, amellyel az ország kistérségei közül mind nagyságát, mind pedig népességét, illetve a települések számát tekintve is a legkisebbek közé sorolható.
Települések száma: 20
500 fô alatti település: 11
500 fô feletti település: 9
ebbôl 1000 fô feletti: 3 (Bicsérd, Bükkösd, Királyegyháza)
3000 fô feletti: 1 (Szentlôrinc)

Népesség: 15.447 fô 2007. decemberi adatok szerint:
 • Munkavállalói korú népesség 10.610 fô
 • Nyilvántartott álláskeresôk száma: 1.184 fô
 • Nyilvántartott álláskeresôk gazdaságilag aktív népességhez viszonyított aránya: 18,1 %
Az egy várost és 19 községet magában foglaló kistérség központjában él a körzet lakosságának 45%-a.
Szentlôrinc természetföldrajzi adottságai igen kedvezôek, melynek köszönhetôen mindig is központi szerepet töltött be. Szentlôrinc a megye középsô részén, a 6-os számú fôközlekedési út Pécs - Szigetvár közötti szakaszán található, Pécstôl 20 kmes és Szigetvártól 16 km-es távolságban. Közlekedés-földrajzi adottságai alapján megállapítható, hogy közúti és vasúti csomópontként egyaránt jelentôs szerepet tölt be. A térség sajátos helyzetét, fejlôdési lehetôségeit a megyén belüli elhelyezkedése is meghatározza. A szentlôrinci kistérség határos a régió és a megye legfejlettebb, illetve legfejletlenebb kistérségével, nevezetesen a Pécsi, illetve a Sellyei Kistérségekkel. A Pécshez közeli fekvés bizonyos tekintetben, például munkaerôpiaci szempontból pozitív hatással lehet a kistérségre. Pécs, mint régiós növekedési pólus hosszabb távon kedvezôen hathat környezetére, ugyanakkor bizonyos periódusokban a kimosó (erôforrás elszívó) hatások felerôsödése is megfigyelhetô.


Pszichiátriai betegek helyzete a térségben

A legfrissebb adatok alapján 2010-ben a pszichiátriai gondozók ellátott pszichiátriai betegek száma Baranya megyében 7109 fô volt, a Szigetvári, Szentlôrinci, Sellyei és Siklósi Kistérségben 1385 fô.
A megpályázott közösségi pszichiátriai ellátás szolgáltatása számára a potenciális pszichiátriai betegek száma a hivatalos adatok alapján 136 fô.
Baranya megyében Szigetváron mûködtetett Közösségi Pszichiátriai Ellátás mellett a megyeszékhelyen Pécsett és Mohácson található még ilyen szolgáltatás.
A pszichiátriai betegek döntô többsége családi környezetben él. A pszichiátriai betegség befolyásolja a társadalomba való beilleszkedési, érvényesülési esélyeiket, akadályozhatják az általánosan elfogadott normákhoz való alkalmazkodást. A közvélemény a pszichiátriai betegeket csökkent értékûeknek tekinti, kirekeszti a társadalomból, ezért a közösségi ellátás az eredeti lakókörnyezetben kívánja pszicho-szociális rehabilitációs munkáját folytatni. Rehabilitációs szolgáltatását a közösségi ellátás mind az ellátottak személyes céljainak megvalósulása, mind a kapcsolati rendszer, önellátási képesség, munka világával kapcsolatos hatékonysági mutatók figyelembevételével nyújtja.
A szakmai együttmûködések megalapozása és a szükségletfelmérés folyamatában érzékelhetô és több esetben megnevezett probléma volt, hogy az egészségügyi pszichiátriai szolgáltatások nehezebb hozzáférhetôsége, (mind kapacitás, mind földrajzi távolság) mind a hiányosan mûködô interprofesszionális együttmûködéseknek köszönhetôen a legtöbb településen élnek nem diagnosztizált, pszichiátriai problémákkal élô személyek, vagy betegségükben nem kellôen utánkövetett betegek.
A szakszerû segítségnyújtás megszervezésével, speciálisan erre az ellátotti körre szakmai kompetenciával rendelkezô, pszicho-szociális stratégiákkal beavatkozni képes szociális szolgáltatások, szakemberek bevonásával érdemi változásokat lehetne elérni ezen a téren, amelyben a Közösségért Alapítvány, segítô feladatot vállal.
A Szigetvári Közösségi Pszichiátriai Ellátás szolgáltatása a mûködése során megtalálta hasznos szerepét, beilleszkedett a korábbi pszichiátriai, szociális rendszerbe, azt több ponton sikeresen kiegészítve a kliensek minél hatékonyabb ellátása, felépítése érdekében.
A Szigetvári Közösségi Pszichiátriai Ellátása speciális helyzetébôl adódóan, a szigetvári komplex pszichiátriai-egészségügyi ellátórendszerének és a kistérségekre vonatkoztatott ellátási területének köszönhetôen valós igényeket látott, konkrét jelzéseket kapott mind a Szentlôrinci, Sellyei, Siklósi kistérségekben élô krónikus pszichiátriai betegek pszicho-szociális gondozására.
A közösségi pszichiátriai ellátás megjelenése a Szigetvári kistérségben, az együttmûködések, visszajelzések és az eredmények tényeibôl is látható, hogy hatékony beavatkozás a rehabilitáció folyamatában a betegek otthonában történô közösségi gondozás lehetôsége nélkül nem lehet teljes.
A Közösségért Alapítvány a Közösségi Ellátáson túl, de a közösségi pszichiátria módszertanát alkalmazva a helyi pszichiátriai nappali ellátás facilitálását is célul tûzte ki.
A Szigetvári, Szentlôrinci, Sellyei kistérség akut osztályos és pszichiátriai gondozási, nappali kórházas ellátás, mentálhigiénés gondozás szempontjából Szigetvárhoz tartozik, amelyet a SzigetvárMed Nonprofit Kft. biztosít.
A Siklósi kistérség pszichiátriai gondozását a Siklós Medi-Home Bt., akut pszichiátriai osztályos ellátása PTE AOK Pszichiátriai és Pszichoterápiai Klinikán történik. Pszichiátriai rehabilitáció tekintetében mind a 4 kistérségre vonatkozóan a Szigetvári Pszichiátriai Rehabilitációs Osztály a területileg illetékes.
A kistérségekben mûködô háziorvosok és a pszichiátriai ellátás során jó együttmûködés valósul meg.
A krónikus pszichiátriai problémákkal élôk speciális pszicho-szociális ellátására szociális szolgáltató a csak a Közösségért Alapítvány szakmai teamje által mûködtetett Közösségi Pszichiátriai Ellátása található meg, a négy kistérségben.


Az addiktológiai betegek helyzete a térségben:

Magyarországon a Központi Statisztikai hivatal adatai alapján 2010-ben 18984 alkoholbeteget valamint 16923 kábítószerfogyasztót tartottak nyilván, az 10000 lakosra jutó nyilántartott alkoholisták száma 19, az alkoholisták becsült száma 522000 volt. Tapasztalt szakemberek véleménye szerint az országban akár 1-1.5 millió ember is érintett az alkoholizmusban. Kutatási adatok szerint a lakosság 20%-a veszélyeztetôen problémás ivó, vagy nagyfogyasztó (Buda, 2005), 0,5-2 %-a játékszenvedély rabja. Becslések alapján 100-200000 ember gyógyszer-, 30-50000 ember drogfüggô (rendszeres fogyasztók száma elérheti a 100000-t). A szenvedélybetegség spektrumába tartozó viselkedési addikciókban (pl.: szex, internet), étkezési zavarokban (anorexia, bulimia) szenvedôk számáról konkrét adatok nincsenek, de külföldi adatok és a hazai tapasztalatok alapján több 10000 lehet a számuk.
Ha a számok tükrében familiáris szinten elemezzük a problémát, akkor elmondható, hogy óvatos becslések mellett is minden második-harmadik család szenved és küzd az kórral!
Az addikció népbetegség, az egész társadalmat érintô probléma.
1998-ban még közel 50000 alkoholistát tartottak nyilván. Számuk 10 év alatt 20000 körülire csökkent, aminek hátterében egyértelmûen az ellátórendszer fokozódó hiányosságai állnak. Országosan kevés a valóban addiktológiával foglalkozó szakrendelôk, gondozók száma, illetve azok kapacitása. A betegek elérése, adekvát segítése, ellátóhelyre történô delegálása akadozva, vagy egyáltalán nem mûködik
Baranya megyei illetve térségi adatok:
Baranya megyében a KSH adatai szerint 2006-ban a kezelt, tehát egészségügyi ellátásban részesülô nyilvántartott alkoholisták száma 2098 fô volt. Ez országos szinten a 4. legmagasabb érték. A megyei háziorvosoknál 2009-ben regisztrált betegek körében alkoholos májbetegségben 2434 fô szenvedett, alkohol okozta mentális és viselkedészavarok diagnózissal 2982 fôt, pszichoaktív szer okozta mentális és viselkedészavarok diagnózissal 4400 fôt tartottak számon. A KSH 2010-s országos adataiból kiszámolható, hogy a 2 kistérségre 79 nyilvántartott alkoholbeteg esik, azonban ha a becsült adatokból számolunk, akkor ez a szám 2172. Az adatokból látszik, hogy csak alkohológiai oldalról akár több ezer lehet a potenciálisan ellátandó kliensek száma.
A térség addiktológiai ellátására kettôsség jellemzô. Egészségügyi szempontból országos viszonylatban jónak mondható. A drogbetegekek ellátását az INDIT Közalapítvány Baranya Megyei Drogambulanciája végzi, ami egyben alkohológiai központként is funkcionál. Az INDIT Közalapítvány keretein belül komplex, multidimenzionális ellátás érhetô el a prevenciótól az utógondozásig, szolgáltatásaik szociális ellátási területe azonban Pécsre korlátozódik. A térségben a Szigetvári Kórházban található még addiktológiai gondozó és rehabilitációs osztály, ahol fôként alkoholbetegeket látnak el.
Szociális oldalról ugyanakkor a kistérségekben speciálisan szenvedélybetegek részére kialakított (pl.: közösségi ellátás, nappali ellátó, alacsonyküszöbû intézmény) szolgáltatása csak a Közösségért Alapítvány Szenvedélybetegek Közösségi Ellátása található. Ezzel Alapítványunk szerepet vállal az aktív szerhasználók elérése, korai kezelésbevételében, hogy a páciensek ne csak a betegség késôi, szövôdményes idôszakában forduljanak, illetve kényszerülnek orvoshoz.
A fenti adatok egyértelmûen mutatják, hogy annak ellenére, hogy addiktológiai szempontból országos szinten az átlagosnál jobb az egészségügyi ellátás, mégis a térség szenvedélybetegeinek jelentôs része csak a betegség szövôdményei kapcsán kerül az ellátórendszerbe. Ez a tény és a fent említett adatok alapján bizonyosan szükséges a közösségi ellátás mûködtetése, mely megkeresô munkájával, a kliensekkel otthoni környezetben történô kapcsolatfelvételével nagyban segítheti az aktív szerhasználó szenvedélybeteg populáció elérését, eszköztárának használatával képes azok segítésére, illetve a változásra való motivációjának erôsítésére.
A közösségi ellátás szolgáltatásával a viszonylag nagyszámú addiktológiai gondozott beteg szociális oldalról kaphat megfelelô támogatást, így a szenvedélybetegség multidimenzionális kezelése a egészségügyi ellátás mellett kiegészülhet.
Célunk, hogy a Szenvedélybetegek Közösségi Ellátása minél jobban illeszkedjen a meglevô rendszerhez, azt több ponton kiegészítve a kliensek minél hatékonyabb ellátása, felépítése érdekében. A kistérségek jelenlegi helyzetében a közösségi ellátás hiánypótló elemként jelenik meg, mûködésében rejlô lehetôségei a meglévô ellátórendszerek hatékonyabb együttmûködését segítheti. Utóbbi elengedhetetlen a szenvedélybetegség komplex kezeléséhez.
Fontos célunknak tekintjük a kliensek segítésén túl a társadalomban tapasztalható szenvedélybetegséggel kapcsolatos negatív elôítéletek eloszlatását, az uralkodó morális betegségfelfogás helyett a betegségelvû gondolkodás elterjesztését, ami jelentôsen megkönnyítheti a betegek társadalmi elfogadását, reintegrációját.


Elérhetô szociális szolgáltatások

Elérhetô szociális szolgáltatások a Szigetvári kistérségben:
 • Családsegítô és gyermekjóléti szolgálat
 • Családok átmeneti otthona
 • Idôsek otthona
 • Hajléktalanok átmeneti szállása
 • Hajléktalanok nappali melegedôje
 • étkeztetés
 • Házi segítségnyújtás
 • Idôsek Klubja
Elérhetô szociális szolgáltatások a Sellyei kistérségben:
 • Családsegítô és gyermekjóléti szolgálat (Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában)
 • Falugondnoki szolgáltatás 22 településen
 • étkeztetés
 • Házi segítségnyújtás (Több szolgáltató is megtalálható)
 • Idôsek Klubja (Sellye, Vajszló, Drávafok, Csányoszró)
 • Idôsek otthona (Sellye, 30 férôhely)
 • Kolping Támogató Szolgálat - Siklós és kistérsége
Siklósi kistérségben:

A kistérségi társulás már 2006-ban - 3 esetben intézménnyel, 1 esetben 4 településsel, 2 esetben mikrointézményi társulással kötött- megállapodások útján szervezte a feladatellátást.
A Siklósi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás értelmében 2007. december 29-tôl mûködteti a Siklós Kistérségi Szociális Szolgáltató Központot.
A Szolgáltató Központ a kistérség településeinek többségén a következô szociális alapszolgáltatásokat nyújtja:
 • házi segítségnyújtás
 • jelzôrendszeres házi segítségnyújtás
 • szociális étkeztetés
 • családsegítés
 • idôsek nappali ellátása
Szakosított ellátások közül:
 • idôskorúak átmeneti ellátása
 • idôskorúak bentlakásos ellátása
Emellett biztosítja a gyermekjóléti szolgálat és a helyettes szülôi hálózat mûködtetését is.
A kistérség 13 településén, mint intézményi társulás, a Harkányi Családsegítô, Gyermekjóléti és Házi Gondozói Szolgálat látja el
 • a házi gondozási
 • a családsegítôi
 • illetve a gyermekjóléti szolgálat biztosítását
A kistérség 7 településén, intézményi társulásként a Beremendi Szociális Alapszolgáltatási Társulás, Alapszolgáltatási Központ gondoskodik a következô szolgáltatásokról:
 • házi segítségnyújtás
 • étkeztetés
 • családsegítés
 • idôsek nappali ellátása
 • gyermekjóléti szolgálat
A kistérség közigazgatási területén a Lapáncsai Támogató Szolgálat, Kolping Támogató Szolgálat - Siklós és kistérsége, a Kerek Világ és a PTE biztosítja a támogató szolgálat mûködését.
A Siklósi Kistérségben szintén intézményi társulási formában mûködik a Szociális Gyógyotthon illetve az Idôsek Szociális Otthona.
Falugondnoki szolgáltatás 23 településen mûködik a kistérségben.

Szentlôrinci kistérségben:

Szentlôrinci Többcélú Kistérségi Társulás szervezô tevékenységgel vesz részt a feladatellátásban, de nem vesz részt a személyes gondoskodást nyújtó ellátások biztosításában, intézmények fenntartásában.
Szentlôrinc Város önkormányzata a fenntartója a Szociális Szolgáltató Központnak, mely intézményfenntartó társulásként magába foglalja a Családsegítô és Gyermekjóléti Szolgálatot, mûködteti a házi segítségnyújtást illetve a jelzôrendszeres házi segítségnyújtást valamint az Idôskorúak Otthonát és az Idôsek Klubját.
Az Idôsek Klubja Szentlôrinc Város lakói számára biztosít szolgáltatásokat, míg a többi személyes gondoskodást nyújtó ellátást a Szentlôrinci Kistérség közigazgatási területén élûk vehetik igénybe. Idôskorúak Otthona 35 férôhelyes, Jelzôrendszeres házi segítségnyújtás keretében 70 db készülék helyezhetô ki.
Falugondnoki szolgáltatás 10 településen mûködik a kistérségben. étkeztetés 4 településen érhetô el idôsek klubját Helesfa, Hetvehely és Szentlôrinc mûködtet. Támogató szolgáltatás és közösségi ellátás nem biztosított a kistérségben

Nyitva álló helyiségek Dél baranyában

Közösségi Pszichiátriai Ellátás

Az ellátás egyik központja a már mûködô Szigetvári szolgáltatás Szt. István lakótelepén mûködtetett csoport foglakozásokra is alkalmas telephelye, a másik pedig Siklós város központjában található, a Szociális Központ fenntartásában mûködtetett idôsek klubja, amely szintén alkalmas csoportos foglalkozások megtartására. A két központi helyiség az ellátási területen mûködô két pszichiátriai gondozóval található egy településen, ami közlekedési, földrajzi és munkaszervezési szempontból is elônyös.
A szolgáltatás munkatársai telefonos megkeresés lehetôségét napi 16 órában kívánják biztosítani, ami bizonyítottan szerepet játszhat a hatékony krízis intervenció esetén.
Szigetvár, Szent István lakótelep 7.

Szenvedélybetegek Közösségi Ellátása

A közösségi ellátások tevékenységi formái

Megkeresô munka
 • A pszichiátriai intézmények, társintézmények és a lakókörnyezet bevonásával a jelzôrendszer kiépítése, az intézményközi esetátadások rendszerének kialakítása.
 • Szórólapok, plakátok elhelyezése
 • Tájékoztató programok, rendezvények szervezése
Állapotfelmérés
 • Életvitel felmérése
 • Pszicho-szociális problémák felmérése
Az állapot és életvitel felmérés célja, hogy megismerjük a kliens és hozzátartozója életének minden területén a mûködési mechanizmusokat, illetve a mûködést akadályozó és segítô tényezôket.

Pszicho-szociális intervenciók
 • Korai figyelmeztetô tünetek felmérése
 • Készségfejlesztés
 • Speciális stratégiák
 • Pszicho-szociális stratégiák
 • Esetmenedzseri tevékenység
 • Szociális munka csoportokkal
 • Információs, ügyintézô, érdekvédelmi és adminisztratív tevékenység
Intézményközi együttmûködést elôsegítô tevékenység

A közösségi ellátás a következô szolgáltatásokat biztosítja:
 • Személyes célok
 • Személyes célok felmérése
 • Személyes célokat akadályozó problémák, azok gyakoriságának, elôzményeinek, következményeinek meghatározása
Problémakezelés
 • Problémaelemzéssel, problémamegoldással a személyes célok meghatározásának segítése
 • Változtatásra motiváló tényezôk feltárása, problémamegoldó beszélgetések
 • A probléma helyzetét pozitívan, illetve negatívan befolyásoló tényezôk meghatározása
Készségfejlesztés
 • A célok eléréséhez kapcsolódó készségek fejlesztése, társas kapcsolatok kialakításához, valamint az önálló életvitelhez szükséges készségek fejlesztése.
 • Stressz-kezelés: a hétköznapokban felmerülô stressz helyzetek feldolgozása
 • Kommunikációs tréning
 • Problémamegoldó tréning
 • életviteli készségek fejlesztése
Speciális stratégiák
 • Gyógyszer- compliance segítése,
 • Szorongás kezelése,
 • Napi tevékenységek megszervezése,
 • Rendellenes étkezési szokások kezelése,
 • Alvási problémák kezelése
 • Agresszió kezelése
 • öngyilkosság kockázatának kezelése
Pszicho-edukáció
 • Strukturált tájékoztatás a gondozóorvos bevonásával a betegségrôl, annak kezelésérôl. A kezelôorvossal való kapcsolattartás révén a szolgáltatást igénybe vevô állapotának folyamatos figyelemmel kísérése, az orvosi vagy egyéb terápiás kezelésen, szolgáltatásban való részvétel ösztönzése és figyelemmel kísérése.
 • Krízisintervenció
 • Közösen elkészített krízis terv segítségével a krízis helyzetek kezelése és megelôzése, a korai figyelmeztetô tünetekre koncentrálva. A krízisintervencióban a mobiltelefonon történô elérhetôség, azon keresztül nyújtott szakmai segítség a kialakult segítô-kliens kapcsolaton alapul.
 • Pszicho-szociális rehabilitáció
 • Munkához való hozzájutás segítése
 • Szabadidô szervezett eltöltésének segítése
 • Nappali tevékenységhez való hozzájutás segítése
 • Társas kapcsolatok kialakításához szükséges készségfejlesztés
 • Szabadidôs, önsegítô csoportok, támogató hálózatok szervezôdésének segítése
 • Szociális munka csoportokkal
 • önsegítô csoportok szervezôdésének segítése
 • Hozzátartozói csoportok szervezése, mûködtetése
 • Szabadidôs és kulturális programok megszervezése, látogatása
 • Prevenciós, ismeretterjesztô programokon való részvétel
 • Közösségi ellátás szolgáltatásának tájékoztatása betegségcsoportoknak, egészségügyi intézményekben
A közösségi ellátás egyéb tevékenységei
 • Adminisztráció keretében a jogszabályban elôírt szakmai dokumentáció vezetése (gondozási terv, együttmûködési megállapodások, idôszakos értékelések, felülvizsgálatok)
 • Természetes közösségi erôforrásokkal való kapcsolattartás
 • Tanácsadás, információnyújtás az egészségügyi, szociális, gyermekvédelmi
 • ellátások és szolgáltatások, valamint a foglalkoztatási, oktatási, lakhatási, lehetôségek igénybevételérôl
 • Intézmények feletti team megbeszélések
 • Szupervízión, szakmai továbbképzéseken, konferenciákon való részvétel
Az otthoni egyénre szabott gondozás mellett, hangsúlyt fektetünk a csoportos formában zajló készségfejlesztésekre, valamint támogatjuk a kliensek illetve hozzátartozóik önsegítô csoportjainak szervezôdését. A kliensekkel való munka szerves részének tekintjük a társadalmi fórumokon való preventív célú megjelenést, tájékoztatást, antistigma programok szervezését.

A szolgáltatások igénybe vételének feltételei

A közösségi pszichiátriai ellátás igénybevétele szóban vagy írásban beadott kérelem és megállapodás alapján, önkéntesen történik, az igénybevételére irányuló kérelemhez mellékelni kell a pszichiáter vagy neurológus szakorvos szakvéleményét a pszichiátriai betegség fennállásáról. Ha a szolgáltatást igénylô nem rendelkezik szakvéleménnyel, a szolgáltatás részére a kérelem benyújtásától számított legfeljebb három hónapig átmeneti jelleggel biztosítható.
A közösségi pszichiátriai ellátás szolgáltatásait térítés nélkül biztosítjuk a Szt. 115/A par. értelmében.

A szolgáltatási jogviszony megszûnik:
 • a jogosult halálával,
 • a határozott idejû engedély illetve megállapodás esetén a megjelölt idôtartam lejártával,
 • a jogosult illetve törvényes képviselôjének kérelmére.
Az szolgálatvezetô az intézményi jogviszonyt megszünteti, ha a jogosult
a) másik intézménybe történô elhelyezése indokolt,
b) a szolgálat által történô ellátása nem indokolt.
A szolgálat vezetôje az ellátás megszüntetésérôl, valamint a megszüntetés ellen tehetô panaszról írásban értesíti a jogosultat, illetve törvényes képviselôjét. Ha a megszüntetéssel a jogosult, illetve törvényes képviselôje nem ért egyet, az értesítés kézhezvételétôl számított nyolc napon belül a szolgálat fenntartójához fordulhat.

Tájékoztatás

A Közösségi Ellátások szolgáltatását fontosnak tartjuk a lakosság körében megismertetni, ennek érdekében rendszeres személyes kapcsolatot kívánunk fenntartani a kistérségek települési önkormányzataival, a szociális szolgáltatókkal, az egészségügyi szolgáltatásokkal, a háziorvosokkal, partnerszervezetekkel. A személyes kapcsolatokon túl szórólapokon ismertetjük ellátási feladatainkat, sôt a helyi média útján is tájékoztatást nyújtunk.
Szándékában áll a szolgálat munkatársainak évente megrendezni a Közösségi Pszichiátria - Szenvedélybetegek Közösségi Ellátásának Napját, amelyet a stigma csökkentés nevében a kistérség városainak központjában szervezne meg színes programok kíséretében, az ellátottak aktív részvételével.
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás feltételeirôl a kérelem benyújtásakor a kérelmezôt tájékoztatni kell.

A szociális szolgáltatás kezdetekor a szolgáltató tájékoztatást ad a jogosult és hozzátartozója számára:
 • a biztosított ellátás tartalmáról és feltételeirôl;
 • a szolgálat által vezetett nyilvántartásokról;
 • panaszjoguk gyakorlásának módjáról;
 • a szolgáltatási jogviszony megszûnésének eseteirôl;
 • a szolgáltatás jogszabályon alapuló ingyenességérôl
 • a jogosult jogait és érdekeit képviselô társadalmi szervezetekrôl.
A jogosultnak a szolgáltatás megkezdése elôtt nyilatkoznia kell arról, hogy:
 • a tájékoztatásban foglaltakat tudomásul veszi, tiszteletben tartja;
 • adatokat szolgáltat a szolgálat jogszabályok alapján vezetett nyilvántartásaihoz;
 • tudomásul veszi, hogy az ellátásra való jogosultság feltételeiben, ill. személyazonosító adataiban történt változásokat köteles haladéktalanul közölni a szolgálat vezetôjével.
Szolgáltatói Hálózat

A Pszichiátriai Betegek Közösségi Ellátása a szolgáltatás indulása óta kiemelt feladatának tekinti az interprofesszionális együttmûködés szervezését a hatékony gondozás érdekében.
A különbözô intézményekben dolgozó kollégák gyakran egy közös klienssel való foglalkozás mentén végzik munkájukat, ami napi szintû együttmûködéseket jelent intézményeink között.
Az együttmûködések természetesen kiterjednek azokra a hozzátartozókra, családtagokra, természetes segítôkre is, akik szerepet töltenek be az ellátottak életében.
A szolgáltatást képviselô szakmai csapat a krónikus pszichiátriai betegséggel élôk komplex felépüléselvû rehabilitációját valósítja meg a térségben. A közösségi ellátás pszicho-szociális eszköztárával, önálló szolgáltatóként jól illeszkedik a pszichiátriai rehabilitációs osztály, valamint a pszichiátriai gondozó szakmai munkájába.
A közösségi munkacsoport többi tagjaival, társszervezetekkel is élô szakmai kapcsolatot alakítottunk ki. Kölcsönösen mûködô jelzôfunkció, közös gondolkodás valósult meg. A Közösségért Alapítvány önkéntes munka formájában elôadásokat tart e szervezeteknek, melynek célja a tájékoztatás, paradigmaváltás, közös munkára motiválás.
A komplex, többszintû problémával jellemezhetô kliensek esetében eseti megbeszélôket szervezünk, a problémaszintek elemzésén keresztül keressük a megoldást, hogy hogyan tudunk hozzájárulni, hogy kliens személyes céljait megvalósíthassa, nem ritka a közös terepmunka sem.

Együttmûködési megállapodásaink:
 • SzigetvárMed Nonprofit Kft. Pszichiátriai Akut Osztály, Pszichiátriai Rehabilitációs Osztály, Nappali Kórház, Pszichiátriai Szakrendelô
 • SzigetvárMed Nonprofit Kft. Mentálhigiénés Gondozó
 • Dr. Kiss Rózsa családorvos
 • Dr. Kovács Tibor családorvos
 • Szigetvár Város Gyámhivatala
 • Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Szigetvári Kirendeltsége
 • Dr. Raksányi árpád Integrált Szociális Intézmény- Családsegítô Szolgálat
 • Szentlôrinc Város önkormányzata - Gyámhivatal
 • Dr. Weisz Mária családorvos
 • Szociális Szolgáltató Központ Szentlôrinc - Családsegítô és Gyermekjóléti Szolgálat
 • Sellyei Többcélú Kistérségi Társulás - Családsegítô és Gyermekjóléti Szolgálat
 • Siklósi Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ
 • Medi-Home Bt. Járóbeteg Szakellátás - Pszichiátriai Gondozó, Siklós
Országos szakmai partnereink:
 • Országos Közösségi Ellátások Egyesülete
 • INDIT Közalapítvány (Baranya Megyei önkormányzat Közegészségügyi Narkomán Fiatalokat Gyógyító - Foglalkoztató Közalapítvány)
 • Szigony –útitárs a Komplex Pszicho-szociális Rehabilitációért Nonprofit Kft
 • ébredések Alapítvány
 • Lelkierô Egyesület Debrecen
 • Völgy Alapítvány
 • Integrált Nappali Szociális Intézmény, Közösségi Pszichiátriai Ellátás, Pécs
 • Telek Ervin
 • NCSSZI Szociálpolitikai Módszertani Csoport, Országos Pszichiátriai Munkacsoport
  • PTE AOK Pszichiátriai és Pszichoterápiai Klinika
  • PTE BTK Szociális Munka és Szociálpolitikai Tanszék
  • „A KAPU” Addiktológiai Alapítvány, KAPUPONT Szenvedélybetegek Közösségi Szolgálata, Keszthely
  • „Horgony” Pszichiátriai Betegekért Kiemelten Közhasznú Alapítvány
  • Humán Sztráda Nonprofit kft., Budapest
  • Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület, Dél-Dunántúli Régió
Több hálózati partnerünkkel együttmûködési megállapodást is kötöttünk.


Copyright 2012 / Közösségért Alapítvány a Pszichiátriai Betegséggel
Élôk Felépüléséért In Pécs. All Rights Reserved
KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁSOK
dél balaton dél baranya bonyhád
 NBTV-Design / andIT-Solutions Website Marketing and Art activity / 2012 /